YAPI LABORATUVARI

Analiz Müşavirlik Yapı Zemin Laboratuvarı; T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanslı yapı laboratuvarıdır. Analiz Yapı Laboratuvarı uzman kadrosuyla; Taze Beton Alma ve Basınç Deneyi, Çelik Çubuk Çekme Deneyleri, Sertleşmiş Betondan Karot Numune Alma ve Basınç Deneyi, Röntgen Cihazı ile Yerinde Donatı Tespit Taraması, Schmidt Beton Test Çekiç Deneyi hizmetlerini vermektedir. Analiz Yapı Laboratuvarı; Eviniz, İşyeriniz, Eğitim ve Sağlık Kurumlarınız ile Kamu Binaları için Deprem Dayanaklılık Raporu ve Deprem Testi hizmetleri vermektedir. "ANALİZ YAPI LABORATUVARI" tarafından yapılan tüm testler çevre ve şehircilik bakanlığının 509 nolu belgesi izni ile resmi bir şekilde yapılmaktadır .

Taze beton alma ve basınç deneyi

Şantiyede beton döküm esnasında 15*15*15 cm küp kalıplara her 100 m3 için bir takım beton numunesi alınır (1 takım = 6 küp numune). Beton dökümü sırasında laboratuvar teknisyenlerimiz tarafından Kıvam (Slump) Deneyi yapılır. Numuneler kuruması için kalıp içerisinde bir gün bekletilir. Bunlardan 3 adedi 7 gün, 3 adedi 28 gün kür havuzunda bekletildikten sonra Basınç Dayanımlarının belirlenmesi için Basınç Deneyi uygulanır. Elde edilen değerler ile Taze Beton Basınç Dayanım Raporu hazırlanır.

Çelik çubuk çekme deneyi

Laboratuvar teknisyenlerimiz tarafından her çaptaki demir için standartına uygun bir şekilde ve gerekli sayıda çelik çubuk numuneleri alınır. Kütle, boyut, çap muayeneleri yapılır. Çelik demirler Çekme Deneyi makinasında kopana kadar çekme kuvvetine maruz bırakılır. Çekme kuvveti etkisindeki çubuklar önce düzgün bir şekilde uzar, akma noktasına ulaşır sonrasında ise kopma gözlenir. Yumuşak çelikte akma net bir şekilde gözlenebilir. Sert nervürlü çelikte ise ani kopma meydana gelir. Çelik numunelerin akma, kopma, çekme ve birim uzama değerleri ile gerilme-şekil değiştirme grafiği belirlenerek Çelik Çekme Deneyi Raporu hazırlanır.

Sertleşmiş betondan karot numune alma ve basınç deneyi

Mevcut bir yapının beton dayanımını belirlemek için bu yönteme başvurulur. Binanın taşıyıcı sistemine zarar vermemek için öncelikle Röntgen aleti ile kolon ve perdedeki demirlerin yerleri belirlenir. Binanın düşey taşıyıcı elemanları kolon ve perdelerden demirlere zarar vermeyecek şekilde karot aleti ile silindir beton numuneleri alınır. Alınan silindir numuneler 10 cm çapında 13-15 cm uzunluğundadır. Daha sonra karot alınan yerlerdeki boşluklar yüksek mukavemetli harç ile doldurulur. Alınan numunelerin iki tarafına uzunluğu çapına eşit olacak şekilde kesme işlemi yapılır. Kesimden sonra başlıklama işlemi yapılır. Başlıklama numunenin iki başının da düz bir yüzey elde edilmesi için harçlanması işlemidir. Son olarak numuneye Basınç Testi uygulandıktan sonra elde edilen verilere göre Sertleşmiş Beton Basınç Dayanım Raporu oluşturulur.

Röntgen cihazı ile yerinde donatı tespit taraması

Betonarme binanın taşıyıcı elemanları olan kolon, kiriş ve perdelerin içinde bulunan inşaat demirlerinin çap, aralık, adet, pas payı bilgilerine ulaşabilmek için HILTI Ferroscan Röntgen aleti ile tarama yapılır. Bu sayede donatı tespiti işlemi; pas payını sıyırmadan taşıyıcı elemanlarda tahribat oluşturmadan yapılabilmektedir. Son olarak alet ile yapılan tarama sonucunda elde edilen veriler bilgisayara aktarılarak rapor haline getirilir.

Schmidt beton test çekiç deneyi

Betonarme taşıyıcı eleman beton dayanımının beton yüzey sertliği yoluyla yaklaşık olarak belirlenmesi için uygulanan bir yöntemdir. Taşıyıcı elemana Schmidt Çekici ile vuruşlar yapılır. Tahribatsız bir yöntemdir. Vuruşlar sonucunda SCHMİDT Çekicinden Beton Yüzey Sertliğine ait değerlerden betonarme elemanın yaklaşık beton dayanımı elde edilir.
TOP