HAKKIMIZDA

KURULUŞ BİLGİSİ

Analiz Müşavirlik Yapı Zemin Laboratuvar Müh. İnş. Taah. Ltd. Şti. Laboratuvarı; 300 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren, standartların öngördüğü teknolojiye sahip ve ulusal inşaat sektörüne hizmet vermeyi temel amaç edinmiş bir kuruluştur.

Laboratuvarın hizmetlerinde TS EN ISO/IEC 17025 standardı esas alınarak Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş ve uygulamaya başlanmıştır.

Laboratuvarımız Analiz Müşavirlik Yapı Zemin Laboratuvar Müh. İnş. Taah. Ltd. Şti.’ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerinde tarafsız ve bağımsız olarak hareket eder.

Laboratuvarımız yapmış olduğu deneylerde bu standardın şartlarının karşılanması konusunda tüm yasal gerekleri, müşteri şartlarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tüm şartlarını yerine getirmektedir.

Laboratuvar Laboratuvarlarımızda çalışan tüm personelimiz yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi konularında prosedürlerde ve deney planlarında tanımlanan deney ve işlemler sonucunda meydana gelecek her türlü sapmaları önlemek ve ya en aza indirmek için bu konularda gerekli işlemleri başlatmak üzere üst yönetim tarafından yetkilendirilmiştir.

Bu yetkilendirme yükümlülük beyanında (EK-2,3) belirtilmiştir. Üst yönetim etkin iletişimden yararlanmak amacıyla, Laboratuvarda çalışan tüm personelin yapılan işlerden haberdar edilmesini ve etkin iletişim kaynaklarının kullanılması konusunu (İç iletişim kanalları ile; basılı dokümanlar, toplantılar, elektronik posta, yönetimin gözden geçirmesi toplantılarıyla vb.) destekler ve gerçekleşmesini sağlar.

Organizasyon Görev ve Yetkileri

Analiz Müşavirlik Yapı Zemin Laboratuvar Müh. İnş. Taah. Ltd. Şti. Laboratuvarınca bünyesinde gerçekleştirilen deneylerin güvenirliğini, doğruluğunu ve kalitesini etkileyen işleri yöneten ve gerçekleştiren tüm personelin görev tanımları yapılmış ve kayıt altına alınmıştır.

Organizasyon şemasında tanımlanan diğer departmanlar şirket müdürüne karşı sorumludurlar.

YÖNETİM SİSTEMİ

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı temelinde kurulan Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Laboratuvarımız bünyesinde uygulanmaktadır.

Laboratuvar, Kalite El Kitabı, prosedürler, talimatlar, çizelgeler, şartnameler ve deney kalite planları tarafından desteklenir. Üst Yönetim, yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini eğitimler, toplantılar ve yönetimin gözden geçirmesi toplantılarıyla destekler. Yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, yönetim sisteminin bütünlüğünü, işlerliğini ve devamlılığını; eğitimler, doküman revizyonlarının yayınlanması ve duyurular ile sağlar.

KALİTE POLİTİKASI VE KALİTE HEDEFLERİ

Analiz Müşavirlik Yapı Zemin Laboratuvar Müh. İnş. Taah. Ltd. Şti. Yönetimi olarak, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı, deney hizmetlerinde yüksek kaliteyi, numune alımından deneye ve raporlama işlemine kadar geçen süreçte de müşterilerine üstün hizmet vermeyi ve sonuç olarak yüksek müşteri tatminini, TS EN ISO/IEC 17025 ilkelerine uygun hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

Laboratuvar Kalite Yönetiminin hedefi: “Müşteri istek ve beklentilerinin standart deney metotlarına uygun olarak zamanında ve doğru karşılanmasını sağlamaktır.”

Analiz Müşavirlik Yapı Zemin Laboratuvar Müh. İnş. Taah. Ltd. Şti. olarak kalite politikalarımızın sürekli ve doğru uygulanması temel hedefimizdir. Bu nedenle tüm personelimizin kalite politikası ve prosedürlerimiz konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sürekli eğitimlerle ve iç tetkiklerle desteklenmektedir. Bu amaç ile TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereklerini içeren, “Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi” kurulmuş ve ana çalışma ilkesi olarak belirlenmiştir.

Laboratuvarlarımızın tüm birimlerinde çalışanlar, belirlenmiş kalite politikası doğrultusunda, “Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu” gereklerine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Laboratuvarında çalışan personel, yapılan her deney için, “Gizlilik”, “Tarafsızlık”, “Deney Güvenirliliğinde Süreklilik” ve “Taleplerin Zamanında Karşılanması” ilkelerine bağlı olarak hizmet vermektedir.

Laboratuvarlar, yönetim sisteminin etkinliğini; Kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetleri, veri analizleri ve yönetimin gözden geçirmeleri vasıtasıyla sürekli iyileştirir.

Kalite Hedefleri

Laboratuvarımız temel hedefi;

Nitelikli ve eğitimli personelle çalışan, personele ve amaca uygun eğitimin sürekliliğini sağlayan,

Müşteri şikayetlerine anında çözüm getiren ve sıfır hata ile hizmeti gerçekleştirerek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayan,

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan,

Çalışanlarına kalite ve çevre bilincini aşılayan,

Ulusal ve uluslararası standartlarda kaliteli hizmet veren,

Tüm müşterileri memnun edecek hizmeti sunan,

Sorunlara önceden etkili ve köklü çözümler sağlayan, hizmet sunum kalite seviyesini düzenli olarak kontrol eden bir Laboratuvar olmaktır.

TOP